CHỐT NHẤN MỞ LOẠI ĐÔI PO6640

13,524₫

Mô tả

Chốt nhấn mở loại đôi PO6640

Sản phẩm lắp đặt cánh cửa tủ cho lực hút và lực đẩy mạnh.

Thông tin sản phẩm

- Vật liệu: nhựa, thép, từ

- Màu sắc: đen

- Chức năng: nhấn mở và nhấn đóng cánh cửa tủ

Sản phẩm khác