Tag Archives: Creepage

Clearance và Creepage trên PCB

Clearance là khoảng cách giữa hai đối tượng trong không khí Creepage là đường rò, [...]