Tag Archives: crosstalk

Giảm điện dung ký sinh trên PCB

PCB bao gồm một số dây dẫn được kéo dài song song, ví dụ như [...]

Giảm crosstalk trong thiết kế PCB High-Speed

Các phép đo tính toàn vẹn của tín hiệu đã trở thành một bước quan [...]