Tag Archives: cuộn cảm

Có nên để Ground ngay dưới cuộn cảm hay không?

Các kỹ sư thường không đồng ý về việc liệu đáy cuộn cảm của bộ [...]