Tag Archives: điện cảm ký sinh

Giảm điện dung ký sinh trên PCB

PCB bao gồm một số dây dẫn được kéo dài song song, ví dụ như [...]