Tag Archives: layout usb 2.0

Layout cho tín hiệu USB

Tín hiệu high speed USB có trở kháng Differential Pair là 90 Ohm, trở kháng [...]

Yêu cầu định tuyến đối với USB 2.0 trên PCB 2 lớp

Điều gì về một giao tiếp được kiểm soát trở kháng như USB? Nhu cầu [...]