Tag Archives: mạch 4 lớp

Stack-up 4 lớp cho PCB

Lớp Core: Lớp cách điện, độ dày lớn để tăng độ cứng của mạch. Tham [...]