Tag Archives: stack-up design

3 bước để xác định số lớp của PCB

Bước 1: Chọn số lượng lớp dự định ban đầu 1 hoặc 2 lớp – [...]