Đối phó với nhiễu đường nguồn AC

Các biện pháp đối phó với nhiễu do tập đoàn TDK cung cấp đối với nhiễu được tạo ra trên đường dây điện xoay chiều do dòng điện chế độ chung và dòng điện chế độ vi sai.
TDK cung cấp hai biện pháp đối phó để giảm mức nhiễu của nhiễu chế độ chung được đo giữa đường dây đến GND và nhiễu chế độ vi sai được đo giữa Đường dây với Đường dây bằng cách sử dụng bộ lọc chế độ chung, tụ điện X và tụ điện Y như trong hình 7 và 8. Vì vậy, giải pháp tốt nhất để giảm nhiễu đầu cực điện áp trên đường dây nguồn AC là sử dụng bộ lọc chế độ chung với tụ điện X và tụ điện Y.

Noise Countermeasures for AC Power Lines
TDK Corporation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *