Sử dụng Varistor cho PCB

Chip Varistors và Zener Diode

Tác dụng của chúng rất quan trọng đối với việc dập các mức ESD, nó có thể được kết nối giữa đường dây và GND để kẹp điện áp ESD vào GND nhằm bảo vệ thiết bị chống lại tĩnh điện xâm nhập qua khe hở hoặc vỏ bọc thiết bị. Việc lựa chọn các biến trở chip dựa trên ba điểm chính là điện áp, dòng rò và điện dung. Số liệu cho thấy lựa chọn tốt nhất mang lại kết quả tốt

Tài liệu: Chip Varistors that Absorb Static Electricity
TDK Corporation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *