Tag Archives: ăng ten

Vùng trường gần và trường xa của ăng-ten là gì?

Khi tín hiệu từ máy phát được đưa vào ăng-ten, nó sẽ gửi sóng điện [...]