Vùng trường gần và trường xa của ăng-ten là gì?

Khi tín hiệu từ máy phát được đưa vào ăng-ten, nó sẽ gửi sóng điện từ vào không gian trống. Các đặc tính của trường EM thay đổi theo hàm số của khoảng cách đến ăng-ten. Chúng được chia thành hai vùng, vùng trường gần và vùng trường xa.

Vùng trường gần là vùng ngay bên cạnh ăng-ten. Nó được xác định bởi phương trình sau:

Trong vùng này, các trường thuộc loại không thể đoán trước được và do đó thường không có phép đo nào được thực hiện ở vùng này.

Vùng này còn được chia thành hai phần:

Trường gần phản ứng: Đây là vùng tiếp giáp với ăng-ten. Trong vùng này, Trường E và Trường H lệch pha nhau 90 độ và do đó có tính phản ứng. Để bức xạ hoặc truyền các trường E/H cần phải trực giao (vuông góc) và cùng pha với nhau.

Trường gần bức xạ: Vùng này còn được gọi là Vùng Fresnel. Đó là vùng giữa trường gần phản ứng và trường xa. Đây là vùng mà trường EM bắt đầu chuyển từ trường phản ứng sang trường bức xạ. Tuy nhiên, vì chúng chưa chuyển đổi hoàn toàn nên hình dạng của mẫu bức xạ vẫn thay đổi theo khoảng cách.

Vùng trường xa là vùng đứng sau trường gần bức xạ gần. Trong vùng này, trường EM bị chi phối bởi trường bức xạ. Trường E và H trực giao với nhau và với hướng truyền như với sóng phẳng. Vùng trường xa được biểu diễn bằng phương trình sau:

Ăng-ten thường được sử dụng để truyền tín hiệu ở khoảng cách lớn được coi là ở vùng trường xa. Một điều kiện phải được đáp ứng khi thực hiện các phép đo ở vùng trường xa là khoảng cách từ ăng-ten phải lớn hơn nhiều so với kích thước của ăng-ten và bước sóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *