Tag Archives: antenna

Vùng trường gần và trường xa của ăng-ten là gì?

Khi tín hiệu từ máy phát được đưa vào ăng-ten, nó sẽ gửi sóng điện [...]

Làm thế nào để thiết kế Antenna PCB

Các loại ăng-ten PCB Ăng-ten đơn cực: Những ăng-ten này bao gồm một dây hoặc [...]