Tag Archives: antenna pcb

Tài liệu thiết kế Antenna PCB

AN043 — Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D) DOWN LOAD AN91445 Antenna Design [...]

Làm thế nào để thiết kế Antenna PCB

Các loại ăng-ten PCB Ăng-ten đơn cực: Những ăng-ten này bao gồm một dây hoặc [...]