Tag Archives: ESD guideline

TI khuyến nghị mã bảo vệ ESD phù hợp cho các chuẩn giao tiếp

Ảnh hưởng của thành phần điện dung trong linh kiện TVS có ảnh hưởng đến [...]

ESD trong thiết kế PCB

Trong thế giới điện tử phát triển nhanh chóng, các nhà thiết kế PCB (Bảng [...]

Lựa chọn ESD cho ứng dụng Automative và Công nghiệp

Application guide: ESD protection For automotive and industrial applications: car infotainment, body control modules, video [...]

Tài liệu bảo vệ ESD cho dòng MCU STM32

Tài liệu: AN5612 ESD protection of STM32 MCUs and MPUs STMicroelectronics