TI khuyến nghị mã bảo vệ ESD phù hợp cho các chuẩn giao tiếp

Ảnh hưởng của thành phần điện dung trong linh kiện TVS có ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu highspeed, điện dung này được khuyên nghị càng nhỏ càng tốt.

Tham khảo bài viết:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/esd-fundamentals-part-4-esd-capacitance

https://www.ti.com/lit/sg/sszb130d/sszb130d.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *