Tag Archives: ESD

TI khuyến nghị mã bảo vệ ESD phù hợp cho các chuẩn giao tiếp

Ảnh hưởng của thành phần điện dung trong linh kiện TVS có ảnh hưởng đến [...]

ESD trong thiết kế PCB

Trong thế giới điện tử phát triển nhanh chóng, các nhà thiết kế PCB (Bảng [...]

Lựa chọn ESD cho ứng dụng Automative và Công nghiệp

Application guide: ESD protection For automotive and industrial applications: car infotainment, body control modules, video [...]

Tài liệu bảo vệ ESD cho dòng MCU STM32

Tài liệu: AN5612 ESD protection of STM32 MCUs and MPUs STMicroelectronics