Tag Archives: nguồn switching

Có nên để Ground ngay dưới cuộn cảm hay không?

Các kỹ sư thường không đồng ý về việc liệu đáy cuộn cảm của bộ [...]

Tránh ảnh hưởng ghép nối tụ điện và cuộn cảm trong nguồn switching

Another way to reduce coupling between the inductor and output capacitors is to use 𝗮 [...]