Tag Archives: PCB layout guideline

Layout cho tín hiệu USB

Tín hiệu high speed USB có trở kháng Differential Pair là 90 Ohm, trở kháng [...]

Thiết kế PCB mật độ cao HDI

Sử dụng bốn mẹo này để trở thành bậc thầy về thiết kế bảng mạch [...]

11 mẹo layout PCB cho tín hiệu tốc độ cao high speed

Một nhà thiết kế PCB có một nhiệm vụ khó khăn khi đi dây một [...]

Giảm crosstalk trong thiết kế PCB High-Speed

Các phép đo tính toàn vẹn của tín hiệu đã trở thành một bước quan [...]

Yêu cầu định tuyến đối với USB 2.0 trên PCB 2 lớp

Điều gì về một giao tiếp được kiểm soát trở kháng như USB? Nhu cầu [...]

Đường trở về của tín hiệu và bảo toàn tín hiệu

Trước khi chúng ta bắt đầu với bài viết hôm nay, một điều gì đó [...]

Tài liệu PCB Layout Tips for High Resolution Analog

PCB Layout Tips for High Resolution Texas Instruments