Tải thư viện với Altium Library Loader

Altium Library Loader là công cụ giúp người thiết kế download thư viện Schematic, PCB, 3D một cách nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian tạo linh kiện mới.

Hướng dẫn cài đặt bạn có thể xem tại đây: https://www.samacsys.com/altium-designer-library-instructions/

Trong bài viết này mình tóm tắt qua các bước cài đặt và sử dụng Altium Library Loader để lấy thư viện của một linh kiện bất kỳ.

Download Altium Library Loader tại đây: Here

Tiến hành cài đặt:

Các bạn chọn OK 2 lần khi có 2 cửa sổ hiện lên:

Mở phần mềm Altium và kiểm tra:

Chọn Downloads Folder và thư viện Schematic, thư viện PCB:

Cửa sổ tìm linh kiện và thêm linh kiện vào thư viện có sẵn trên máy tính:

Ví dụ thêm linh kiện STM32F407VGT7 vào thưu viện Cty1.SchLib và Cty1.PcbLib:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *