Varistor

Varistor rất quan trọng trong việc bảo vệ các mạch điện và điện tử. Varistor là một điện trở có thể thay đổi và hoạt động của nó phụ thuộc vào điện áp đặt vào, khi điện áp AC hoặc DC đặt giữa hai đường dây L&N nhỏ hơn điện áp đánh thủng Varistor thì điện trở cao và tín hiệu sẽ truyền vào mạch bình thường nhưng ở điện áp cao. Điều này xảy ra trong trường hợp sét lan truyền, chúng tôi nhận thấy điện trở của Varistor trở nên rất thấp và dòng điện sẽ chạy qua nó ở mức cao, dòng điện này tạo ra nhiệt độ quá cao làm hỏng và làm sập Varistor ở mức điện áp lớn hơn điện áp đánh thủng của Varistor .

Hành vi này làm cho Varistor trở thành giải pháp cho các vấn đề quá điện áp để bảo vệ hệ thống điện tử khỏi các xung quá điện áp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *