Yêu cầu về EMC đối với sản phẩm điện vào châu Âu và Mỹ

Tác giả: Bành Thanh Sơn
TUV Rheinland Vietnam Co.,Ltd

Yêu cầu EMC ở châu Âu

Ở Liên minh châu Âu (EU), các quy định sau áp dụng cho hầu hết các thiết bị điện, điện tử
Thiết bị điện:       Chỉ thị EMC (EMCD) 2014/30/EU (EMC)
Chỉ thị điện áp thấp (LVD) 2014/35/EU (an toàn điện)

Thiết bị vô tuyến điện: Chỉ thị thiết bị vô tuyến điện (RED) 2014/53/EU (vô tuyến, EMC, an toàn điện)
Tùy thuộc sản phẩm, các chỉ thị khác có thể được áp dụng thêm, hoặc thay thế cho các chỉ thị trên, ví dụ:
Quy định thiết bị Giao thông Vận tải
Chỉ thị Thiết bị Y tế
Chỉ thị An toàn Đồ chơi
Sản phẩm tuân thủ tất cả các chỉ thị EU liên quan sẽ được gắn nhãn CE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *