Các bộ lọc EMI thông dụng

Việc lựa chọn cấu hình điện cho bộ lọc (tổ hợp tụ điện/cuộn cảm) chủ yếu phụ thuộc vào trở kháng nguồn và tải.
Cấu hình điện của bộ lọc phải được chọn để tối ưu hóa hiệu suất của bộ lọc trong trường hợp trở kháng nguồn/tải cụ thể.
Bộ lọc C
Tụ điện Feedthrough có độ tự cảm thấp
Chuyển tiếng ồn tần số cao xuống đất
Thích hợp để sử dụng với nguồn và tải có trở kháng cao
Bộ lọc LC
Bộ lọc Feedthrough có phần tử cảm ứng kết hợp với bộ lọc tụ điện
Thường được sử dụng trong mạch có nguồn trở kháng thấp và tải trở kháng cao (hoặc ngược lại)
Phần tử cảm ứng phải đối mặt với trở kháng thấp
Bộ lọc Pi
Bộ lọc Feedthrough  có 2 tụ điện và một phần tử điện cảm giữa chúng
Nên sử dụng ở nơi có trở kháng nguồn và tải cao
Bộ lọc T
Bộ lọc Feedthrough có 2 phần tử cảm ứng nối tiếp được phân tách bằng một tụ điện Feedthrough
Thích hợp để sử dụng ở nơi có trở kháng nguồn và tải thấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *