Tag Archives: EMI

9 yếu tố ảnh hưởng đến bảo toàn tín hiệu PCB

Tránh các vấn đề về tính toàn vẹn của tín hiệu trong PCB là một [...]

Các bộ lọc EMI thông dụng

Việc lựa chọn cấu hình điện cho bộ lọc (tổ hợp tụ điện/cuộn cảm) chủ [...]

Ground Bounce và chuyển lớp tham chiếu

Bạn đã bao giờ rơi vào bẫy này? Trường hợp 1 (𝐓𝐨𝐩): Dòng điện quay [...]

Một số kỹ thuật layout PCB để giảm EMI

Grounding Không cắt ground plane Thực hiện via stitching với khoảng cách nhỏ nhất bằng [...]