Ground Bounce và chuyển lớp tham chiếu

Bạn đã bao giờ rơi vào bẫy này?
Trường hợp 1 (𝐓𝐨𝐩):
Dòng điện quay trở lại tìm một đường dẫn có trở kháng rất thấp để quay trở lại nguồn. Không có vấn đề gì.
Trường hợp 2 (𝐁𝐨𝐭𝐭𝐨𝐦):
Dòng phản hồi phải chuyển đổi các mặt phẳng tham chiếu (thông qua độ dịch chuyển) và tìm con đường có trở kháng tức thời thấp ở trong mặt phẳng, sự khó khăn trong dịch chuyển tạo ra sự sụt giảm điện áp trên đường trở về của tín hiệu, tức là 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃 𝐁𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄.
Tôi có thể giảm Ground Bounce bằng cách nào?
Nếu bạn không thể sử dụng trường hợp trên, hãy sử dụng chất điện môi mỏng nhất có thể giữa L2 và L3 để giảm trở kháng giữa các mặt phẳng.
Chú thích:
Các hình ảnh thể hiện mặt cắt ngang của PCB 4 lớp trong đó L2 và L3 là các mặt phẳng.
Tín hiệu trong cả hai trường hợp đều chuyển từ L1 sang L4.
Trường hợp 1: L2 có điện áp DC giống như L3
Trường hợp 2: L2 có điện áp DC khác với L3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *