Các loại via trên PCB

Tùy thuộc vào chức năng, có nhiều loại vias khác nhau được tạo ra trên [...]

Thiết kế PCB đảm bảo EMC

Thiết kế PCB bao gồm một số chiến lược: 1. Thiết kế layout: Sắp xếp [...]

Tụ điện an toàn Cx và Cy

Tụ điện an toàn là tụ điện không gây điện giật khi hỏng, trong đó [...]

Mẹo DFM cho một Stack-tup PCB tin cậy

1. Đề cập đến các chi tiết lớp, yêu cầu trở kháng và tổng độ [...]

Module W5500 Ethernet

Mạch 4 lớp. Hai lớp trong là plane tham chiếu cho 2 lớp tín hiệu [...]

Jetson Nano Base Board

Mạch 8 lớp: Lớp 2, 5, 7 là lớp GND