PCB ra chân của các module Wifi Bluetooth

🔰🔰 CHIA SẺ FILE PCB RA CHÂN CÁC MODULE WIFI & BLUETOOTH 🔰🔰 Hi xin chào mọi người! 🔰 Hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn file PCB Altium của module Esp8266, esp32, esp12E, bluetooth. . . cho ae nghiên cứu

Tải xuống: DOWNLOAD

hoặc HERE

Nguồn: ICvietLife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *