Tag Archives: Ferrite Bead

Ảnh hưởng của Clamp Filter hoặc Ferrite Bead trên các cổng nguồn AC

Mô phỏng tốt về ảnh hưởng của Bộ lọc Kẹp (Clamp Filter) hoặc Ferrite Bead [...]

Tài liệu về Ferrite Bead

Thông tin cơ bản: Một phương pháp phổ biến được đề xuất bởi nhiều ghi [...]