Tài liệu về Ferrite Bead

Thông tin cơ bản: Một phương pháp phổ biến được đề xuất bởi nhiều ghi chú ứng dụng để lọc nhiễu của nguồn cung cấp điện tần số cao và chia nhánh các đường cung cấp nguồn là sử dụng hạt ferrite. Hạt ferrite là một thiết bị thụ động lọc năng lượng nhiễu tần số cao trên một dải tần số rộng. Nó trở thành điện trở trong dải tần dự định của nó và tiêu tán năng lượng nhiễu dưới dạng nhiệt.
Hạt ferrite được mắc nối tiếp với đường cấp điện và thường được kết hợp với các tụ điện để nối đất ở hai bên của hạt. Điều này tạo thành một mạng bộ lọc thông thấp, tiếp tục giảm nhiễu nguồn cung cấp điện tần số cao. Tuy nhiên, điều đó có thực sự đúng?

Ferrite Bead Demystified

By Jefferson Eco and Aldrick Limjoco

Schematic Portenta H7 Arduino:

Các bạn có thể tham khảo ứng dụng khác của hạt Ferrite tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *