Ảnh hưởng của Clamp Filter hoặc Ferrite Bead trên các cổng nguồn AC

Mô phỏng tốt về ảnh hưởng của Bộ lọc Kẹp (Clamp Filter) hoặc Ferrite Bead trên các cổng nguồn AC, nó có kết quả tốt trong việc cải thiện mức độ ESD và khắc phục sự cố EMI trong dải tần từ 100 MHz đến 600 MHz mà ảnh hưởng của cáp có thể xuất hiện trong dải tần này. Các phép đo do TDK Corporation giới thiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *