Mạch phát hiện điểm không dùng Opam

Tài liệu: Texas Instruments

Mạch phát hiện giao điểm 0 thay đổi trạng thái đầu ra của bộ so sánh khi đầu vào AC vượt qua điện áp tham chiếu bằng 0. Điều này được thực hiện bằng cách đặt đầu vào đảo của bộ so sánh thành điện áp tham chiếu bằng 0 và áp dụng đầu vào suy hao cho đầu vào không đảo.

Bộ chia điện áp R1 và R2 làm suy giảm tín hiệu AC đầu vào. Đi-ốt D1 được sử dụng để đảm bảo đầu vào không đảo không bao giờ thấp hơn giới hạn chế độ chung đầu vào âm của bộ so sánh.

Phát hiện giao điểm 0 thường được sử dụng trong các mạch điều khiển công suất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *