Tag Archives: via

Via trên PCB

Mục đích của via trong PCB là gì? Via là những đường dẫn điện cực [...]

Via và khả năng mang dòng điện

Via bao gồm 3 thành phần: Conductive barrel: Lỗ khoan được mạ dẫn điện Pad: [...]

Các loại via trên PCB

Tùy thuộc vào chức năng, có nhiều loại vias khác nhau được tạo ra trên [...]