Via Stitching và via Shielding trên PCB

Via Stitching and Shielding là một kỹ thuật thường được sử dụng cho những thiết kế cao tần, antenna.

Via Stitching trên PCB là nơi mà một số lượng lớn vias được sử dụng để kết nối các vùng đồng (plane) trên các lớp khác nhau với nhau.
Via shielding (đôi khi được gọi là hàng rào via) là nơi một hoặc hai hàng vias kết nối các vùng đồng ở các lớp với nhau dọc theo một số đường trace, bảo vệ trace đó khỏi tác động từ các tác nhân có hại.

Các vùng đồng thường là Ground (GND)

Via Shielding

Keeping money in YOUR pocket Part 5/5 - Via Shielding/Stitching | CAD MicroSolutions

Применение инструментов Via Stitching и Via Shielding в среде Altium Designer

Via Shielding (bên phải) và Via Stitching ( bên trái ), hình ảnh Labcenter

PCB via stitching and shielding - Proteus

Cách thêm via stitching trong altium

Tools » Via Stitching/Shielding » Add Stitching to a Net

Cài đặt các thông số cần thiết:

Chú ý:

Drill Pair: Via đi từ lớp nào đến lớp nào

Net: Net nào được kết nối khi dùng via Stitching. Trong ví dụ dưới đây người viết chọn net GND.

Kích thước của Via

Lưới via Stitching

Click chọn OK, sau đó trên màn hình sẽ hiển thị hộp thoại số lượng via Stitching đã được thêm vào.

Xóa via Stitching:

Trỏ chuột đến 1 via trong nhóm via và click chuột trái là các via đó sẽ mất đi.

Cách thêm via shielding trong altium

Tools » Via Stitching/Shielding » Add Shielding to a Net

Cài đặt các thông số cần thiết:

Chú ý:

Drill Pair: Via đi từ lớp nào đến lớp nào

Net: sử dụng via kết nối giữa 2 hoặc nhiều lớp thông qua Net nào, trong bài viết Net ở đây là GND.

Net to shield: Net nào được bảo vệ. Trong ví dụ dưới đây người viết chọn net RF.

Kết quả sau khi click OK như sau:

Bỏ via Shielding:

Trỏ chuột đến 1 via trong nhóm via và click chuột trái là các via đó sẽ mất đi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *