Tụ điện an toàn Cx và Cy

Tụ điện an toàn là tụ điện không gây điện giật khi hỏng, trong đó có tụ X và tụ Y. Tụ điện X được nối qua hai dây của đường dây cấp điện. Tụ điện X có thể triệt tiêu nhiễu chế độ vi sai và thường được sử dụng trong các ứng dụng bộ chuyển đổi AC-DC.
Tụ điện Y có thể triệt tiêu nhiễu chế độ chung, thường xuyên qua bộ chuyển đổi giữa sơ cấp và thứ cấp, mục đích là để cung cấp đường đi cho dòng điện chế độ chung từ bên  thứ cấp sang phía sơ cấp, giảm tác động của dòng điện chế độ chung ở phía đầu ra, giảm các ảnh hưởng của EMI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *